ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA8 października 2015
Zapraszamy na wystawę 6 PRZYCZYN CIENIA, która odbędzie się 16 Października 2015 w Galerii Cellar, ul Wielopole 12 w godz. 20.00 – 23.00

6 PRZYCZYN CIENIA

Beata Długosz

Stanisław Koba

Monika Nęcka

Adam Panasiewicz

Alicja Panasiewicz

Maria Wasilewska

Posługując się indywidualnymi środkami wyrazu definiujemy różne aspekty światła i cienia.

Galeria Cellar jest naturalnym wyzwaniem dla powyższego problemu.

Obrazy światła, B. Długosz

Instalacja powstała w wyniku analizy światła jako medium kreującego obraz. Jej podstawą są doświadczenia fotografii elementarnej, wynikające ze zjawisk światłoczułości oraz performatywności obrazu wywoływanej falami światła UV. Ściany Galeri Cellar ujawnią obrazy przekształcające się w czasie ekspozycji. Wywołana fotochemiczna reakcja obrazów ma charakter zjawiska, jest zdarzeniem o pewnym stopniu ryzyka twórczego wynikajacego z braku możliwości przewidzenia efektu końcowego. Instalacja ma dla mnie naturę biologiczną; podobną do zjawisk takich jak wzrost czy rozwój organizmów żywych.

BiCZ, S. Koba

Początek jest sterylny- biała karta, z czasem przykleja się do nas cień – świadomość.

Przepraszamy za usterki, brak sygnału, brak transmisji … zmultiplikowany potok dźwiękowo obrazowy ustaje, brak manipulacji, indoktrynacji, biały ekran …. okazja by włączyć antypozycję, antytezę; czarny punkt, linię ,refleksję,,, albo zamilknąć. Moment by dopełnić obraz wg własnego porządku.

Pamięć domu, M. Nęcka

Cienie rzucane przez ludzi, zdarzenia i przedmioty łączą się w pamięci. Czasem są cieniami cieni lub nierealną kompilacją wspomnień, przeczuć i emocji. Obrazy z pamięci przenikając w codzienność tworzą wielowarstwowe asocjacje budujące odczucie teraźniejszości – czasem ukryte w świetle, czasem zbudowane z cienia.

Sciaphobia, A. i A. Panasiewicz

Światło jest przyczyną powstawania cienia, kreuje jego kształt, walor, fakturę, gęstość. Cień, który jest przestrzenią pozbawioną światła, obszarem, do którego nie dociera światło; jest zjawiskiem – nietrwałym, szybko przemijającym. Jest smugą padająca od oświetlonego przedmiotu w kierunku przeciwnym do źródła światła. Jest obrazem przedmiotu, naśladowaniem czegoś, zaledwie zarysem, namiastką, fragmentacją realności, przeciwieństwem rzeczywistości. Jest odbiciem przedmiotu, ciemnym obrazem, słabym podobieństwem. Cień to materia – poddająca się reprodukcji, niedookreślona, migotliwa, posiadająca głębię, fakturę, wypukłość. Cień bez obiektu jest tylko plamą, pozorem istnienia.

Instalacja polisensoryczna Skiagrafia to próba materializacji cienia jako bryły, animacji; uchwycenie jego pozornego istnienia, jego kształtu, nadanie mu formy. Cień, który z niczego stał się czymś namacalnym, odnosi się do mroku i śmierci; to przyczyna sciaphobii – lęku przed cieniem.

Cień, który rzuca cień i ponownie rzuca cień – nieuchwytna postać ,,czegoś,, zostaje urzeczywistniona i ponownie urzeczywistniona.

on/off, M. Wasilewska

Materią instalacji będzie światło i jego brak w postaci wyciemnionej przestrzeni. To w tej nierozpoznawalnej pustce światło ujawni swoją gęstość, wykreśli daną/zastaną przestrzeń, a także zachwieje nasze stałe spostrzeżeniowe.

Tytułowy on/off to sytuacja potencjalna sprowadzona do włączania i wyłączania światła, ale nie tylko…

Włączam i wyłączam rzeczywistość widzialną.

Co pozostaje

plakat_6p_1