ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej 

Katedra Malarstwa 

 

 

 • Zakres badawczy Instytutu

  Zagadnienia formy dzieł plastycznych, ich konekstualizacji i interpretacji oraz procesów twórczych i badawczych, w szczególności w zakresie malarstwa sztalugowego i monumentalnego, murali, kolażu, rysunku, figuratywnej i niefiguratywnej rzeźby współczesnej, ceramiki, intermediów, instalacji, wideo instalacji, sztuki performance, sztuki sieci.

  Zagadnienia z zakresu animacji kultury i edukacji artystycznej, metodyki nowatorskich praktyk edukacyjnych, partycypacyjnych i włączeniowych. Działań edukacyjnych w szkołach, instytucjach kultury, podmiotach trzeciego sektora (stowarzyszeniach i fundacjach) oraz
  w obszarze art-biznesu.

  Badania z zakresu metod arteterapii.

  Wybrane obszary badań pracowników jednostki:

  1. Przestrzeń zewnętrzna rzeźby figuratywnej.
  2. Futuryzm metafizyczny w rzeźbie figuratywnej.
  3. Analiza narracji historycznych, etnograficznych, socjologicznych jako kontekst poszukiwań badawczo-artystycznych
  4. Dziedzictwo kulturowe Polski i Europy Środkowej jako inspiracja działań z zakresu Animacji Kultury.
  5. Analiza tematu nieprawidłowości, zakłócenia, dysfunkcji, anomalii, odchyleń – prace
  w technice malarstwa olejnego.
  6. Badanie tematu cielesności w dobie posthumanizmu.
  7. Rysunek skórny, ciało jako podobrazie, człowiek jako obraz, dzieło o pewnej żywotności,
  przekaz, oznaczanie, przekazywanie wiadomości (tatuaż).
  8. Zagadnienia dotyczące struktury formalnej dzieła malarskiego:
  – symboliczny wymiar koloru, jako widzialnego znaku wartości duchowych; filozofia koloru łącząca barwy z emocjami, ekspresja koloru oparta na skojarzeniach archetypicznych
  – metafizyczne znaczenie światła, interpretacja światła w kategorii epifanii
  – relacja światła i cienia, teologia ciemności i kontemplacyjny sens mroku
  9. Zagadnienia synestezji i syntezy języka malarstwa i muzyki.
  10. Miasto, zbiorowość, maszyna, technika w malarstwie współczesnym.
  11. Relacje współczesnego malarstwa i fotografii.
  12. Możliwości ekspresji plastycznej współczesnej ceramiki artystycznej.
  13. Badanie właściwości języka sztuki performance w kontekście optyki poststrukturalistycznej oraz neokonserwatyzmu.
  14. Eksperymentalne zestawienia gramatyki nowych mediów z tradycyjnymi strategiami i narracjami sztuki nowożytnej.
  15. Sztuka socjologiczna i krytyczna w ramach aktualnych dyskursów społecznych
  16. Współczesny symbolizm i ekspresja w malarstwie, rysunku i grafice.

 • prof. Romuald Oramus

  Urodzony w 1953 r. w Krakowie. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1974–1979). Dyplom zrealizował w pracowni prof. Adama Marczyńskiego wraz z graficznym aneksem w pracowni prof. Mieczysława Wejmana. Zajmuje się malarstwem sztalugowym oraz grafiką warsztatową, pisze także teksty o sztuce.

  Prace w zbiorach prywatnych i publicznych, m.in.

  • Muzeum Narodowego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • Muzeum Śląskiego w Katowicach,
  • Miejskiej Galerii Sztuki (BWA) w Nowym Sączu,
  • Muzeum Sztuki Współczesnej we Frankfurcie n. Odrą,
  • kolekcji Verband der Deutchen Automatenindustrie e.V (VDAI) w Berlinie.

  Jest współautorem programu i organizacji 5-letniego kierunku studiów Malarstwo.

 • prof. Stanisław Sobolewski

  Urodzony w 1952 r. w Krakowie. Studiował Filologię Polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (1971–1976) oraz na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie (1974–1979). Uzyskał dyplom w pracowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego w 1979 r. Tytuł profesora sztuk plastycznych otrzymał w 2000 roku. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia malarstwo sztalugowe.

  Prace swe pokazywał na 24 wystawach indywidualnych i ok. 100 zbiorowych w kraju i zagranicą. Prace m in. w zbiorach:

  • Muzeum Narodowe w Krakowie,
  • Muzeum Miejskie Vukovar (Chorwacja),
  • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
  • Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Muzeum Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach.

  Zatrudniony w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie od 1979 roku. Prowadzi zajęcia z malarstwa.

 • dr hab. Prof. UP Małgorzata Wielek-Mandrela

  Urodziła się w 1976 w Limanowej. Mieszka i pracuje w Przebieczanach. W latach 1997–2002 studiowała na ASP w Krakowie na Wydziale Malarstwa. W 2002 obroniła dyplom z wyrуżnieniem. W 2009 r obroniła doktorat pt. „Badanie serca” na macierzystej uczelni. Zajmuje się malarstwem sztalugowym. Jej twуrczość zaliczana jest do surrealizmu ekspresyjno-symbolicznego. W swoich obrazach nawiązuje do tradycyjnej tematyki portretu i krajobrazu.

  Brała udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i 30 indywidualnych. W 2016 zdobyła Grand Prix Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 4. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego, Jesienne Konfrontacje, BWA Rzeszów. W 2015 zdobyła Nagrodę specjalną z III Piotrkowskim Biennale Sztuki w Piotrkowie Trybunalskim. W 2012 znalazła się w finale międzynarodowego konkursu Strabag w Wiedniu. W 2011 była nominowana do nagrody Paszportu Polityki w kategorii sztuki wizualne. W 2010 otrzymała I nagrodę w 8. Triennale Małych Form Malarskich – Toruń 2010 w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu. W latach 2010-1012 była współtwórcą i koordynatorem międzynarodowego projektu artystycznego Przedmieścia realizowanego przez ASP w Krakowie z partnerami z Wiednia i Ostrawy. Pracuje jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na Wydziale Sztuki.

  www.wielekmandrela.pl

  www.facebook.com/wielekmandrelamalarstwo/

  www.instagram.com/wielekmandrela

 • dr Agnieszka Daca

  Ukończyła Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Juliusza Joniaka. Odbyła studia podyplomowe w École Nationale Supérieure des Beaux-Arts w Paryżu.

  Począwszy od roku akademickiego 2009/2010 prowadzi zajęcia w zakresie rysunku i malarstwa, a od 2015 roku także Pracownię Struktur Wizualnych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W 2014 roku uzyskała stopień doktora w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.

  Prezentowała swoje prace na kilkunastu wystawach indywidualnych w Krakowie, Paryżu, Warszawie, Łomży, Norymberdze, Bordeaux, Anglet, Irun i Bayonne.

  Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce i we Francji oraz w Holandii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Japonii, Luksemburgu, Wenezueli, Dominikanie, Togo, Chorwacji, Tajwanie, Korei, Niemczech, Hiszpanii.

  Otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie „Artyści Świata” w Paryżu, nagrodę Stowarzyszenia Montreuil Culture, zdobyła pierwszą nagrodę Salonu Niezależnych w Saint Jean de Luz we Francji oraz w konkursie „Adour – Bidasoa” w Irun w Hiszpanii. Uzyskała stypendia: Miasta Paryża, Rządu Francuskiego, Miasta Krakowa, Ministra Kultury i Sztuki, Kunsthausu w Norymberdze oraz stypendium doktorskie krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego.

  http://agnieszkadaca.blogspot.com/

 • dr Krzysztof Gil

 • dr Jacek Pasieczny

  Urodzony w 1978 r. w Zamościu. W roku 2003 ukończył Wydział Malarstwa i Rysunku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Sławomira Karpowicza oraz prof. Stanisława Rodzińskiego (dyplom z wyróżnieniem). W latach 2001–2004 studiował w Akademie der Bildenden Künste w Norymberdze w pracowni prof. Johannes’a Grutzke i prof. Petera Angermann’a. W roku 2011 otrzymał tytuł doktora. Stypendysta DAAD oraz Ministra Kultury i Sztuki.

  Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Ukrainie. Od 2013 r. pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Organizator, współorganizator i uczestnik licznych akcji organizowanych przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego.

  http://jacek.pasieczny.com/

 • mgr Sebastian Bożek

 • pracownik naukowo-techniczny: mgr Stanisław Wójcicki