ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Publikacje

Publikacje na Wydziale Sztuki 2015r.

 

 1. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Problem tożsamości poetyka współczesnych sztuk wizualnych, Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, VII (2015), nr 176:
 2. dr Patrycja Cembrzyńska, Atomowa menażeria. Epizody z życia „potwornego”, Didaskalia. Gazeta Teatralna, nr 127/128 czerwiec-sierpień 2015, s. 33-41
 3. dr Patrycja Cembrzyńska, Żywy ornament – nieobecna wspólnota (rekonfiguracja)Didaskalia. Gazeta Teatralna, nr 125/ kwiecień 2015, s. 100-109
 4. dr Patrycja Cembrzyńska, Mój jacht, mój samolot, mój anioł i mój Wielki Bóg PieniędzyDNowa Res Publica, nr 2 (220)/ wiosna 2015, s. 50-57
 5. dr Agata Wójcik, Styl mauretański w dekoracji świeckich wnętrz XIX-wiecznychQuart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015, nr 2 (36), s. 20-39
 6. dr Łukasz Białkowski, Turyści i tubylcy. Praktyki partycypacyjne instytucji wystawienniczych w perspektywie turyzmu, Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione, 2015
 7. dr Bernadeta Stano, Wiersz w teatrze – Air instalacja typograficzna Ewy Sataleckiej : pytania o granice książki, W: O miejsce książki w historii sztuki / pod redakcją Agnieszki Gronek, Kraków : Collegium Columbinum, 2015, S. 451-467, (Biblioteka Tradycji ; nr 140)
 8. dr Bernadeta Stano, Sztuka współczesna w przestrzeni industrialnej i postindustrialnej : Wernisaż u Szadkowskiego (Kraków 1975) – Pamięć pracy/Droga przemysłowa 13 (Katowice 2013), W: Kultura, sztuka i przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej = Culture, art, enterepreneurship in the space of industrial heritage : XII Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego = 12th International Conference on Industrial Heritage and Tourism, Zabrze : Urząd Miejski w Zabrzu, 2015, S. 59-76
 9. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Skrytość piękna : idealizm i problem tożsamości w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wiekuKraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015, 227, [1] s.
 10. dr Mirosława Moszkowicz,  dr Bernadeta Stano, Dziedzictwo awangardy a edukacja artystyczna : pomiędzy dziełem, zdarzeniem i doświadczeniem, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015, 282, [2] s.
 11. dr Łukasz Białkowski, Figury na biegunach : narracje silnego i słabego podmotu twórczego, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2015, 145 s.
 12. dr Agnieszka Kamrowska, Autorzy kina azjatyckiego. 2, Kraków : Ekrany, 2015, 404 s.
 13. dr Łukasz Białkowski, Nieszczere pole : szkice o sztuceKatowice : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2015, 168, [2] s.
 14. dr Bernadeta Stano, Krakowskie Zabłocie – rewitalizacja poprzez sztukę przestrzeni poprzemysłowej / W: Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 3, Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci / red. nauk. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby, Kraków : Wydawnictwo Libron, 2015,  S. 515-530
 15. dr Mirosława Moszkowicz, O procesie hybrydyzacji w sztuce z awangardą w tleW: Dziedzictwo awangardy a edukacja artystyczna : pomiędzy dziełem, zdarzeniem i doświadczeniem / pod red. Mirosławy Moszkowicz, Bernadety Stano, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015,  S. 8-24
 16. dr Bernadeta Stano, Cytaty z awangardy konstruktywistycznej : refleksje na kanwie kilku wystaw, W: Dziedzictwo awangardy a edukacja artystyczna : pomiędzy dziełem, zdarzeniem i doświadczeniem / pod red. Mirosławy Moszkowicz, Bernadety Stano, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015, S. 50-71
 17. dr Agnieszka Kamrowska, Ang Lee: tajwański twórca światowego kina,W: Autorzy kina azjatyckiego. 2, Kraków : Ekrany, 2015, S. 361-404
 18. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Is it just a metaphysical turn?, Art Inquiry. – 2015, Vol. 17 (26), s. 167-180
 19. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Problem tożsamości i poetyka współczesnych sztuk wizualnych : poetycka reinterpretacja dziedzictwa, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. – 2015, Z. 7, s. 44-52
 20. dr Bernadeta Stano, Justyna Sowa, Sztuka w środowisku pracy, W: Aggregatus – Jacek Pasieczny – malarstwo : [katalog wystawy], Zamość : Uniwersytet Pedagogiczny, 2015,  S. 5-10
 21. dr Agata Wójcik, Orientaliści-podróżnicy na wystawach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Rocznik Krakowski. – 2015, T. 81, s. 175-194
 22. dr Agata Wójcik, Styl mauretański w dekoracji wnętrz dziewiętnastowiecznych, W: Ornament i dekoracja dzieła sztuki : studia z historii sztuki / pod red. Joanny Daranowskiej-Łukaszewskiej, Agaty Dworzak i Andrzeja Betleja, Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2015,  S. 323-334
 23. dr Bernadeta Stano, Humanizacja industrialu : Śląsk w fotografii Michała Cały, Wojciecha Wilczyka i Arkadiusza Goli,Opcje. – 2015, nr 3, s. 12-18
  p-ISSN: 1230-9982
 24. dr Agata Wójcik, Styl mauretański w dekoracji świeckich wnętrz XIX-wiecznych, Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. – 2015, nr 2, s. 20-39