ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Projekty i granty

Granty

 

 1. prof. Jacek Zaborski, Od grafiki warsztatowej do mediów cyfrowych – doświadczenie pokoleniowe artystów przełomu XX i XXI wieku
  – grant NCN
 2. dr Agata Wójcik, Ojcowie polskiego designu. Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana. Architektura wnętrz i meblarstwo 
  – grant NCN
 3. dr Diana Wasilewska, Mieczysław Treter – estetyk i krytyk sztuki oraz organizator życia kulturalnego w międzywojennej Polsce
  – grant NCN
 4. Międzynarodowy projekt artystyczno teoretyczny finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki: Od grafiki warsztatowej do mediów cyfrowych. Doświadczenia pokoleniowe artystów przełomu xx i xxi wieku. Twórczość – refleksja – prezentacja
  – grant NCN
 5. prof. Piotr Jargusz Viatoris szuka domu. Pomiędzy Wschodem i Zachodem. Cykl obrazów, wystaw, wykładów i publikacji, wraz z dokumentacją i filmem artystycznym, 2011-2014
  – grant NCN
 6. Szczegóły dotyczące kierunków badań w ponad 30-letniej tradycji kształcenia artystycznego w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zostały zaprezentowane w zbiorowej publikacji jubileuszowej: Trzydzieści lat nauczania sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, red. S. Sobolewski, Rafał Solewski, Kraków 2009. ISBN 978-83-7271-584-5 Wydawnictwo Naukowe UP oraz w czasopiśmie uczelnianym „Konspekt” 2011, nr 1, ISSN 1509-6726

 

Projekty

 

 1. Współorganizacja i udział w międzynarodowym projekcie „Action calling” 2012 r. W projekcie uczestniczyły Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Konserwatorium Niccolo Paganiniego w Genui i Akademii Sztuk Pięknych w Maceracie. Projekt powstał z inicjatywy prof. Alicji Panasiewicz i dr Moniki Nęckiej. We Włoszech studentom Wydziału Sztuki towarzyszyli dr Sebastian Wywiórski i mgr Justyna Mazur. Projekt Action Calling został zrealizowany w ramach programu Life Long Learning Programme Erasmus
 2. Udział w projekcie: Creativity for Mass Media Studies: Marketing Communication in the V4 Countries, w ramach projektu wyszechradzkiego z partnerem z Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja 2010 i 2013 oraz 2014 r – wykłady i warsztaty – trening twórczości (pokazy i ćwiczenia technik produkcji pomysłów oraz stymulacji potencjału twórczego)
 3. Międzynarodowa konferencja: Między dziełem, zdarzeniem a doświadczeniem. Edukacja artystyczna a dziedzictwo awangardy. W ramach konferencji odbyły się wykłady oraz dyskusje panelowe z udziałem gości, w tym gości z zagranicy: Pavel Krepela – Masarykova Univerzita Brno, Michael Kurzwelly – Frankfurt nad Odrą, Niemcy, Roland Scheferski – Polska/Niemcy (Berlin), Jiri Suruvka – Ostrava University Czechy. Odbyła się również akcja artystyczna Rolanda Scheferskiego Berlinczycy – Galeria Żywa Muzeum Narodowe w Krakowie.
 4. Międzynarodowa konferencja „W stronę obrazu – Fotografia w Europie Środkowej” powstał z inicjatywy Muzeum Historii Fotografii i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, których  współpraca trwa od kilkunastu lat.  Projekt finansowany przez Fundusz Wyszehradzki.
 5. Udział studentów w międzynarodowych projektach/ wystawach/ konferencjach/wymianach: w roku akademickim 2013/14 studenci WS zostali zaproszeni w ramach programu Tolerate Genius do współpracy z międzynarodową agencją reklamową Ogilvy & Mather. W ramach projektu studenci kierunków artystycznych otrzymali szansę wygrania stażu w dziale kreacji jednej z najbardziej znanej sieci reklamowej na świecie, a dla najlepszych możliwość wygrania nagrody głównej – stażu w nowojorskim oddziale Ogilvy & Mather;
 6. W roku akademickim 2013/14 studenci WS zostali zaproszeni w ramach programu Tolerate Genius do współpracy z międzynarodową agencją reklamową Ogilvy & Mather. W ramach projektu studenci kierunków artystycznych otrzymali szansę wygrania stażu w dziale kreacji jednej z najbardziej znanej sieci reklamowej na świecie, a dla najlepszych możliwość wygrania nagrody głównej – stażu w nowojorskim oddziale Ogilvy & Mather;
 7. W ramach 3 programów unijnych które pozyskał Wydział Sztuki studenci uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych do Londynu oraz Berlina, odwiedzili targi designu w Mediolanie;