ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Konferencje

Konferencje naukowe i towarzyszące im cykle wystaw

 

Na Wydziale Sztuki organizowane są międzynarodowe oraz ogólnopolskie konferencje naukowe i projekty artystyczno-badawcze. Konferencjom towarzyszą wystawy i warsztaty. Z ważniejszych propozycji należy wymienić:

 

 1. VII Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo-Naukowa z cyklu Psychiatria i Sztuka pt. Laboratorium marzeń. Praktyczny wymiar arteterapii, konferencja międzynarodowa, 2016
 2. Ogólnopolska Konferencja Artystyczno-Naukowa „Profesor Adam Marczyński i Jego Pracownia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1948–1980. Artystyczne wpływy i kontynuacje”, konferencja krajowa, 2016
 3. Seminarium pt. „Gorzki smak – art. brut. BADANIA – KOLEKCJE — WYSTAWY W POLSCE NA PRZEŁOMIE XX / XXI WIEKU, konferencja krajowa, 2016
 4. Konferencja #error_in.art, międzynarodowa, 2016
 5. Profesor Adam Marczyński i Jego Pracownia w  krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1948-80. Artystyczne wpływy i kontynuacje, konferencja krajowa, 2016
 6. Konferencja naukowa Między słowem a obrazem. Tytus Czyżewski–poeta-malarz i krytyk sztuki. Kraków, październik 2015
 7. Digital Attack Art Festival: ogólnopolski, międzyuczelniany projekt, którego celem jest wymiana doświadczeń oraz szeroki wgląd w poziom i kondycję kształcenia artystycznego wykorzystującego cyfrowe technologie obrazowania. Ważnym punktem projektu jest publiczna prezentacja projektów w galerii oraz prezentacja na dedykowanej stronie internetowej. Jury wybiera najlepsze prace z dziedziny muzyki i sztuk wizualnych poświęconych nowym mediom oraz zastosowaniom i wpływem nowych technologii na kulturę.
 8. Międzynarodowe warsztaty Solaris – multimedialny projekt pod kierunkiem jego autora, Thierry Guiberta oraz Emanuela Guperta z wykorzystaniem programowania w programie Processing, Obsługa platformy SOLARIS i wykłady zostały zakończone prezentacją prac wykonanych przez uczestników w formie performance.
 9. Organizacja corocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu „Psychiatria i Sztuka”:
  • 2013: Portret/Autoportet. Identyfikacja i tożsamość
  • 2014: Słowo w obrazie
  • 2015: Znaki i symbole w arteterapii
  • 2016: Laboratorium marzeń. Praktyczny wymiar arteterapii
 10. Współorganizacja i udział w międzynarodowym projekcie „Action calling” 2012 r. W projekcie uczestniczyły Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Konserwatorium Niccolo Paganiniego w Genui i Akademii Sztuk Pięknych w Maceracie. Projekt powstał z inicjatywy prof. Alicji Panasiewicz i dr Moniki Nęckiej. We Włoszech studentom Wydziału Sztuki towarzyszyli dr Sebastian Wywiórski i mgr Justyna Mazur. Projekt Action Calling został zrealizowany w ramach programu Life Long Learning Programme Erasmus.
  • Filmy i szkice autorstwa studentów czterech europejskich uczelni, które powstały podczas projektu Action Calling zostały zaprezentowane na wystawie w galerii wydziałowej w grudniu 2014 r. Projekty powstały podczas dwóch tygodni pobytu w Maceracie (2-16 czerwca 2013). Finał akcji miał miejsce na dziedzińcu Palazzo Buonaccorsi
 11. Udział w projekcie: Creativity for Mass Media Studies: Marketing Communication in the V4 Countries, w ramach projektu wyszechradzkiego z partnerem z Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja 2010 i 2013 oraz 2014 r – wykłady i warsztaty – trening twórczości (pokazy i ćwiczenia technik produkcji pomysłów oraz stymulacji potencjału twórczego)
  • prof. UP Rafał Solewski, Clash, Abuse or Difficult Intercourse. Polish Critical Art and Marketing Communication, wykład, Nitra, 23 XI 2011 (w ramach: Creativity for Massmedial Studies – projekt prowadzony przez Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, finansowany z grantu Visegrad Fund – V4)
  • prof. UP Alicja Panasiewicz, dr Monika Nęcka, 2011 i 2013, 2014 r – wykłady i warsztaty Nitra (w ramach: Creativity for Massmedial Studies – projekt prowadzony przez Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, finansowany z grantu Visegrad Fund – V4) – trening twórczości (pokazy i ćwiczenia technik produkcji pomysłów oraz stymulacji potencjału twórczego)
 12. Międzynarodowa konferencja: Między dziełem, zdarzeniem a doświadczeniem. Edukacja artystyczna a dziedzictwo awangardy.
  W ramach konferencji odbyły się wykłady oraz dyskusje panelowe z udziałem gości, w tym gości z zagranicy:

  • Pavel Krepela – Masarykova Univerzita Brno,
  • Michael Kurzwelly – Frankfurt nad Odrą, Niemcy,
  • Roland Scheferski – Polska/Niemcy (Berlin),
  • Jiri Suruvka – Ostrava University Czechy
  • Odbyła się również akcja artystyczna Rolanda Scheferskiego Berlinczycy – Galeria Żywa Muzeum Narodowe w Krakowie.
 13. Międzynarodowa konferencja „W stronę obrazu – Fotografia w Europie Środkowej” powstał z inicjatywy Muzeum Historii Fotografii i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, których  współpraca trwa od kilkunastu lat.  Projekt finansowany przez Fundusz Wyszehradzki.
  W ramach konferencji odbyły się:

  • wystawa fotografii: „Zapisy naturalne”, Jiří Šigut (CZ), Galeria Laboratorium UP ul. Podchorążych;
  • wystawa „Pasterz”, Monika Stolarska (PL), Galeria Fotografii 5A, ul. Karmelicka 41;
  • premiera filmu: „Legenda Kineform”, Daniel Rycharski, Michał Zawada, Kino Mikro ul. Lea 5;
  • wystawa: „Genesis”, Andrzej Pawłowski (PL), Muzeum Historii Fotografii ul. Józefitów 16;
  • wystawa „Photographic Etudes 1981-1992″, Péter Gémes (HU), Muzeum Historii Fotografii ul. Józefitów 16;
  • performance i wystawa „Faciality Space of the Memory and an Immadiate Space”, Milos Sejn (CZ), Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. M. Konopnickiej 26 Kraków;
  • wystawa W Stronę Obrazu – Fotografia Słowacka, Pałac Sztuki, Plac Szczepański 4;
  • wystawa W Stronę Fotografii (PL), Galeria Pauza, ul. Floriańska 18;
  • realizacja multimedialna studentów Wydziału Sztuki „Kultura Magiczna” (PL), Klub Pauza ul. Floriańska 18,
  • oraz sesje naukowe.
 14.  Międzynarodowy projekt artystyczno teoretyczny finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki: Od grafiki warsztatowej do mediów cyfrowych. Doświadczenia pokoleniowe artystów przełomu xx i xxi wieku. Twórczość – refleksja – prezentacja – wydarzenia
  W ramach konferencji odbyły się:

  • warsztaty w pracowniach Wydziału Sztuki UP;
  • wystawa prac artystów biorących udział w projekcie, Galeria Pryzmat, Dom Plastyka, ul. Łobzowska 3: prof. Milan Sokol, prof. Xenofon Sachinis, prof. Ingrid Ledent, prof. Grzegorz Banaszkiewicz, prof. Giulio Angelucci, prof. Waldemar Węgrzyn, prof. Paweł Frąckiewicz, prof. Krzysztof Kiwerski, prof. Jan Pamuła, prof. Jacek Zaborski, prof. Marek Sajduk, adj Adam Panasiewicz
  • dyskusja warsztatowa z udziałem zaproszonych gości
  • wydawnictwo popularyzujące dorobek projektu
 15. Konferencja naukowa Multimedia, Multiforma, Multjięzyk Aula prof. Danka UP, październik 2010
 16. Konferencja szkoleniowo-naukowa. W kierunku autentyczności. Twórcza ekspresja i artyści z kręgu art brut; Wystawa: W kierunku autentyczności. Artyści z kręgu art brut, Muzeum Etnograficzne w Krakowie i Ratusz na Kazimierzu, 21.05-28.07. 2011
 17. Konferencja szkoleniowo-naukowa z cyklu Psychiatria i Sztuka pt. Światy Równoległe, Sztuka narzędziem terapii i komunikacji 2012; Międzynarodowa wystawa Światy równoległe cz. 2. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie 10.05- 30.10.2012
 18. Konferencja naukowa: Pomiędzy dziełem, zdarzeniem i doświadczeniem. Edukacja artystyczna a dziedzictwo awangardy; 2012
 19. Konferencja naukowa: W stronę obrazu – Fotografia w Europie Środkowej 2012; Wystawy:
  • Zapisy naturalne, Jiří Šigut (CZ), Galeria Laboratorium, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Pasterz, Monika Stolarska (PL),
  • Galeria Fotografii 5A, Kraków; W Stronę Fotografii (PL),
  • Galeria Pauza, Kraków, premiera filmu: Legenda Kineform, Daniel Rycharski, Michał Zawada, Kino Mikro,Kraków; „Genesis”, Andrzej Pawłowski (PL),
  • Muzeum Historii Fotografii,ul. Józefitów 16, Kraków.; PhotographicEtudes 1981-1992, Péter Gémes (HU),
  • Muzeum Historii Fotografii, Kraków; performance i wystawa  Faciality Space of the Memory and an Immadiate Space, Milos Sejn (CZ),
  • Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków; W Stronę Obrazu – Fotografia Słowacka, Pałac Sztuki, Kraków;
  • Pokaz realizacji multimedialnych studentów Wydziału Sztuki UP w Krakowie: Kultura Magiczna (PL), Klub Pauza, Kraków. 2012
 20. Międzynarodowa konferencja szkoleniowo-naukowej z cyklu Psychiatria i Sztuka pt. Portret/Autoportret. Identyfikacja i tożsamość, Kraków 20-21.09.2013 Wystawy: Portret/Autoportret. Identyfikacja i tożsamość, Dolny Pałac Sztuki, Kraków 2013
 21. Konferencja naukowa: Artysta – nauczycielem sztuki i animatorem kultury. Znani polscy twórcy nauczający w szkole średniej; Wystawa dyplomantów Wydziału Sztuki – Galeria Zejście i hol w Budynku Głównym UP,   listopad 2013
 22. Panel dyskusyjny w międzynarodowym projekcie Od grafiki warsztatowej do mediów cyfrowych – doświadczenie pokoleniowe artystów przełomu XX i XXI wieku. Twórczość – refleksja – prezentacja Kraków 2012-2013
 23. Sesja naukowa Warsztat malarski – tradycja i współczesność, wystawa i 2008 publikacja Granice obrazu, Kraków 2011(przygotowanie i redakcja R. Oramus i G. Borowik)