ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA26 lipca 2014
Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2013

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało wyróżnione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wystawę Dotknąć obrazu. Malczewski-Szymborska-Antoniszczak, na XXXIV Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2013, będącym od roku 1980 najważniejszym wydarzeniem muzealnym w Polsce.

Celem wystawy, będącej podsumowaniem pierwszej i drugiej edycji wydarzenia Dotknij Kultury, było przybliżenie osobom niewidomym twórczości Jacka Malczewskiego, prezentacja repliki nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej, pokaz aparatu dla niewidomych Juliana Antoniszczaka oraz  prezentacja projektów zrealizowanych przez studentów Wzornictwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ułatwiających osobom niewidomym  poznawanie kolekcji i budynku Muzeum.

Projekty studentów Wzornictwa UP powstały w ramach zajęć z projektowania produktu prospołecznego pod kierunkiem Malwiny Antoniszczak. Obecnie stanowią uzupełnienie stałej ekspozycji Muzeum, przeznaczone dla osób niewidomych.

Materiały informacyjne i podpisy pod obiektami były wydrukowane w alfabecie Brajla, na który został dodatkowo naniesiony czarnodruk z powiększoną czcionką w języku polskim i angielskim. Wszystkie opisy i prace powstawały we współpracy z niewidzącymi konsultantami. Większość obiektów na wystawie można było oglądać za pomocą dotyku.

Podczas trwania wystawy odbyło się ok. 20 warsztatów dla osób z dysfunkcją wzroku. Ekspozycję odwiedziło ok. 3000 gości, w tym ok. 200 osób niewidomych i słabowidzących.

Ideą konkursu Sybilla jest promowanie osiągnięć polskich muzeów i nagradzanie najbardziej wartościowych i innowacyjnych działań. Jury tegorocznej edycji rozpatrzyło ponad 250 wniosków, wybierając wśród nich po trzy najlepsze w 11 kategoriach.

więcej

więcej

dyplom sybilla 2013