ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA10 maja 2018
V konkurs stypendialny Gildia.pl

Organizatorem konkursu jest Gildia Internet Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Konkurs przeznaczony jest dla twórców komiksów.

Stypendium przyznawane jest w drodze konkursu osobie lub osobom, które ubiegają się o wsparcie dla projektu publikacji komiksowej o istotnej wartości artystycznej i merytorycznej.

Do konkursu można zgłaszać projekty komiksów. Zgłoszenie powinno zawierać:
– co najmniej 8 gotowych plansz tworzących spójną, logiczną całość (plik PDF);
– narracyjny opis całego komiksu. Może być to zarówno scenariusz, jak i obszerne (min. 1600 znaków) streszczenie komiksu.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną (szczegóły w regulaminie).

W ubiegłym roku konkurs wygrał Tomasz Grządziela. Jego „Wszechksięga” będzie miała premierę w maju.

Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 13.000 zł.

Między wspierającym a osobą wyłonioną w konkursie będą prowadzone negocjacje dotyczące realizacji projektu, od których wyniku będzie uzależnione wypłacenie stypendium. W szczególności będą prowadzone negocjacje co do podziału wsparcia na transze, w zależności od stopnia realizacji projektu oraz publikacji efektu prac. (pkt 1.10. regulaminu).

Przewidziane są również trzy nagrody pieniężne o łącznej wartości 7.000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 2018-08-01

Strona konkursu
www.komiks.gildia.pl/konkursy/2018/5-konkurs-na-stypendium-gildia.pl