ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA24 maja 2016
Przyjmowanie podań o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017r
Przyjmowanie podań o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017 rozpocznie się od 30 maja 2016 r.
Podania należy składać w biurze Samorządu Studentów, pok. 48 B, ul. Podchorążych 2, w terminie od 30 maja do 17 czerwca 2016 r., w godzinach pracy biura.
Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności,podania powinni składać bezpośrednio w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.
Szczegóły na stronie: www.up.krakow.pl/bon
Przed złożeniem podania, student powinien zapoznać się z Zasadami przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017.
Ważną informacją jest to, iż ubiegając się o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie Podanie.
Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody.
W podanym terminie wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych z trzech roczników, tj. I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia.
Studenci zrekrutowani na I rok studiów I i II stopnia będą mogli składać podania od lipca do września (terminy zostaną ogłoszone na stronie Samorządu Studentów, stronie pomocy materialnej i stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych).
Szczegółowe informacje, podanie o akademik i zasady przydzielania miejsc w akademikach dostępne są na stronie pomocy materialnej pod adresem:
www.stypendia.up.krakow.pl,
na stronie Samorządu Studentów pod adresem:
www.samorzad.up.krakow.pl
oraz na stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:
www.up.krakow.pl/bon