ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA6 lutego 2019
Nasza doktorantka Izabela Łęska na wystawie w Miejscu Projektów Zachęty w Warszawie
Izabela Łęska, Mikołaj Szpaczyński „Na końcu spojrzenia”
kuratorka: Magda Kardasz
współpraca: Julia Harasimowicz
Wielopoziomowy projekt dotyczy zagadnień związanych z cielesnym ruchem i fizyczną obecnością. Wędrówka to stan pozwalający na chwilę zniknąć, wtopić się w otoczenie. Z drugiej strony sprzyja on obserwacji pewnych zjawisk, które pozostają niewidzialne w innych warunkach. Wystawa, bawiąc się sposobami ekspozycji dzieł, stanowi wielowarstwową grę z ciałem i zmysłami odbiorcy, stając się dopiero w pełni zrozumiałą po przejściu całego dystansu w pejzażu przestrzeni Miejsca Projektów Zachęty. W tym wypadku podróż zaczyna się od próby spotkania się twórców, kontynuuje w komentarzu do ich wspólnych wrażeń z funkcjonowania w świecie sztuki, czerpiąc z takich pojęć jak współczynnik widoczności, i zamyka refleksjami na temat pomijanych aspektów pracy artystycznej. Pojawiają się zarówno fizyczne aspekty samej gałki ocznej twórcy oraz widza, jak i szersze mechanizmy percepcyjne w ramach instytucji kultury i pola sztuki. Nie bez znaczenia dla projektu pozostaje również kontekst pory roku, śnieg potrafi bowiem oślepić, odrealnić, ale i uwydatnić pewne zjawiska, tak jak przydarzyło się to Hansowi Castorpowi w słynnej scenie burzy śnieżnej w „Czarodziejskiej górze” Tomasza Manna. Stamtąd pochodzi również motyw pożyczania ołówka. Wątek ten będzie tłumaczyć można jako przekroczenie bariery inności w kontakcie z drugim człowiekiem, co pozwala trochę zniknąć, a trochę się z tą osobą stopić, rozciągając stan skupienia artysty pomiędzy obecnością a nieobecnością.
Izabela Łęska i Mikołaj Szpaczyński
Izabela Łęska (ur. 1989) – artystka wizualna, zajmuje się grafiką, obiektami i tekstem. Interesuje ją narracyjność, powtarzalność, językowa hipoteza Sapira-Whorfa (prawo relatywizmu językowego) oraz przypadek obiektywny Andre Bretona. Obecnie doktorantka na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Absolwentka grafiki warsztatowej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (2013). Studiowała również w Ecole Superieure d’art. de Clermont Metropole (Clermont-Ferrand, Francja).
Mikołaj Szpaczyński (ur. 1989) – malarz, autor filmów I obiektów. W swojej twórczości drąży tematy wędrówki i wychodzenia poza utarte ścieżki oraz poszukuje perspektywy pozaludzkiej. Absolwent malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (2017), obecnie doktorant na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.