ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA4 marca 2019
Mistrzowie Dydaktyki: Rekrutacja studentów!

Zapraszamy studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej dwa semestry nauki do udziału w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu.

O udział w indywidualnym wsparciu mogą ubiegać się studenci wybitnie uzdolnieni lub wymagający dodatkowego wsparcia.

Zajęcia prowadzone będą w semestrze letnim przez następujących nauczycieli akademickich:

 • Dr Łukasz Białkowski
 • Dr hab. Łukasz Binkowski
 • Dr Michał Hyjek
 • Dr Monika Łodej

Rekrutacja trwa od dn. 27.02 do dn. 08.03.2019 r.

Wymagane dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Zaświadczenie potwierdzające status studenta oraz średnią z ocen z ostatnich dwóch zaliczonych semestrów studiów wystawione przez Dziekanat,
 • List polecający od nauczyciela akademickiego.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Centrum Doskonalenia Kompetencji p. 371, III piętro, do dn. 08.03.2019 r.
Szczegółowe zasady zawarte są w Regulaminie rekrutacji i udziału w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu.
Dodatkowych informacji udziela Centrum Doskonalenia Kompetencji: mail: cdk@up.krakow.pl; tel. 12 662 6397

Szczegółowe kryteria rekrutacyjne:

 1. Dr Łukasz Białkowski
  • Gotowość do pogłębiania wiedzy teoretycznej z obszaru nowych mediów i sztuki współczesnej.
  • Zainteresowanie łączeniem swojej działalności artystycznej z szerszym tłem kulturowym: możliwościami i zagrożeniami związanymi z gwałtownym rozwojem technologii, problemami współczesnej kultury wizualnej związanymi z łatwym dostępem każdego do przestrzeni publicznej, jaką jest Internet (hate, trolling, utrata anonimowości itp.).
  • Realizowanie działań artystycznych poza standardowymi przestrzeniami ekspozycyjnymi sztuki.
  • Zainteresowanie zagadnieniami związanymi z bieżącym życiem artystycznym.
 2. Dr hab. Łukasz Binkowski
  • Zainteresowanie ekotoksykologią i analizą instrumentalną.
  • Gotowość do rozpoczęcia pracy badawczej w analitycznym laboratorium instrumentalnym.
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie prac naukowych.
  • Zainteresowanie własnym rozwojem zarówno w aspekcie zawodowym, jak i osobistym.
 3. Dr Michał Hyjek
  • Zainteresowanie elektroniką, sztuką nowych mediów, game devem, AR i VR oraz wszelkimi fuzjami idei na styku sztuki i nauki.
  • Gotowość do pracy nad projektem praktycznym, wdrożeniowym.
  • Gotowość do pracy podczas cotygodniowych sesji networkingowych, w ramach których prowadzona będzie analiza projektu pod względem kontekstualnym oraz komercjalizacyjnym.
 4. Dr Monika Łodej
  • Zainteresowanie zagadnieniami związanymi z metodyką nauczania języka angielskiego.
  • Poszukiwanie praktycznych rozwiązań trudności dydaktyczno-wychowawczych.
  • Chęć pracy metodą tutoringu oraz task based learning.
  • Gotowość do prowadzenia obserwacji dydaktycznej.

Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach, PDF