ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA16 stycznia 2015
Konkurs „Artystyczna Podróż Hestii”

Organizatorem Konkursu Artystyczna Podróż Hestii (dalej: „Konkurs”) jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii z siedzibą w Sopocie 81-731 Sopot, ul. Hestii1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000518962 o numerze NIP 5851469283 i numerze REGON 222134421 ustanowiona aktem notarialnym z dnia 30.06.2014 w kancelarii notarialnej Anny Tarasiuk przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie.

Artystyczna Podróż Hestii to konkurs powołany do życia w 2002 roku zgodnie z ideą Piotra Śliwickiego, prezesa Grupy Ergo Hestia, mecenasa sztuki. Rokrocznie jury składające się z artystów, krytyków, kuratorów, kolekcjonerów wyłania najzdolniejszego studenta ASP, który w nagrodę wyjeżdża na miesięczne stypendium do Nowego Jorku.

Przez sześć lat wyłącznym partnerem w projekcie była Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. W roku 2008 do współpracy dołączyła Hiszpania – firma ubezpieczeniowa DKV Seguros zainaugurowała bliźniaczy konkurs, Grand Tour DKV, na Uniwersytecie w Walencji. Zaowocowało to poszerzeniem puli nagród o stypendia w Gdańsku i Walencji oraz wspólnymi wystawami w obu krajach.

W roku 2009 Artystyczna Podróż Hestii swoim zasięgiem objęła wszystkie Akademie Sztuk Pięknych działające na terenie Polski. W listopadzie tego samego roku Ergo Hestia otrzymała za projekt „Artystyczna Podróż Hestii” statuetkę w konkursie „Sztuka cenniejsza niż złoto”, organizowanym przez Fundację Commitment to Europe arts & business oraz Narodowy Bank Polski.

Od 2014 roku udział w konkursie mogą wziąć udział studenci III, IV i V roku wszystkich kierunków artystycznych uczelni w Polsce.

Nagrody

Nagroda Główna „ Rezydencja w Nowym Jorku” oraz wystawa porezydencyjna w Warszawie

Zdobywca I miejsca otrzyma nagrodę główną – 1-miesięczną rezydencję w Nowym Jorku. W ramach nagrody Organizator opłaca hotel, bilet lotniczy w obie strony, ubezpieczenie na cały czas trwania podróży, kieszonkowe w wysokości 4.000 USD w przeliczeniu na PLN według kursu NBP z dnia poprzedzającego wypłatę oraz pokrywa koszt wizy. Wystawa prac laureata będąca zwieńczeniem odbytej rezydencji zostanie zorganizowana w ustalonym terminie i miejscu najpóźniej do dnia 15 grudnia 2015r. Wystawa może mieć formułę sprzedażową .

Nagroda Specjalna „Rezydencja w Walencji” oraz wystawa porezydencyjna w Warszawie

Zdobywca nagrody specjalnej otrzyma 1-miesięczną rezydencję w Walencji. W ramach nagrody Organizator opłaca bilet lotniczy w obie strony, ubezpieczenie na cały czas trwania podróży, kieszonkowe w wysokości 1500 EUR w przeliczeniu na PLN według kursu NBP z dnia poprzedzającego wypłatę. Zakwaterowanie w Walencji zapewnia partner w projekcie, Universidad Politécnica de Valencia. Wystawa prac laureata będąca zwieńczeniem odbytej rezydencji zostanie zorganizowana w ustalonym terminie i miejscu najpóźniej do dnia 15 grudnia 2015r. Wystawa może mieć formułę sprzedażową.

Spośród wszystkich zgłoszonych prac jury wybiera 20 finalistów, których prace zostaną pokazane na wystawie finałowej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, której otwarcie nastąpi 11 maja 2015,

Zgłoszenia przyjmujemy drogą on-line do 4 kwietnia 2015. Regulamin konkursu, harmonogram  i formularz zgłoszeniowy znajduje się stronie www.artystycznapodrozhestii.pl

więcej