ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Pracownie do wyboru

Wybór pracowni

 

Od drugiego roku studiów studenci mogą wybrać po dwie pracownie z następujących segmentów:

 

Pracownie Artystyczne:
• Interdyscyplinarne laboratorium działań przestrzennych
• Laboratorium działań malarsko-rysunkowych
• Interdyscyplinarna pracownia fotografii
• Pracownia fotografii narracyjnej

 

Pracownie Multimedialne:
• Pracowni specjalistyczna, eksperymenty multimedialne
• Pracowni specjalistyczna, Motion graficzny
• Modelowanie i animacja 3D
• Interfejs graficzny

 

Pracownie Graficzno-Projektowe:
• Projektowanie graficzne
• Typografia
• Techniki tworzenia WWW
• Grafika warsztatowa  (sitodruk, druk wklęsły, druk płaski, druk wypukły)

 

Kursy Teoretyczne:
• Historia Designu
• Historia Fotografii

 

 

Termin wyborów pracowni 

 

Deklaracje wyborów muszą być złożone w formie określonej przez opiekuna roku na co najmniej 6 miesięcy przed w/w terminami.