ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Pracownie do wyboru

WYBÓR PRACOWNI NA KIERUNKU SZTUKA I MEDIA

 

Od drugiego roku studiów studenci mogą wybrać po dwie pracownie z następujących segmentów:

 

Pracownie Artystyczne:

Interdyscyplinarne laboratorium działań przestrzennych
Laboratorium działań malarsko-rysunkowych
Interdyscyplinarna pracownia fotografii
Pracownia fotografii narracyjnej

 

Pracownie Multimedialne:

Pracowni specjalistyczna, eksperymenty multimedialne
• Pracowni specjalistyczna, Motion graficzny
Modelowanie i animacja 3D
Interfejs graficzny

 

Pracownie Graficzno-Projektowe:

Projektowanie graficzne
• Typografia
Techniki tworzenia WWW
Grafika warsztatowa  (sitodruk, druk wklęsły, druk płaski, druk wypukły)

 

Kursy Teoretyczne:

 Historia Designu
• Historia Fotografii

 

 

 

TERMIN WYBORÓW PRACOWNI

 

Deklaracje wyborów muszą być złożone w formie określonej przez opiekuna roku na co najmniej 6 miesięcy przed w/w terminami.