ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Plany Studiów

PLAN STUDIÓW NA STUDIACH DOKTORANCKICH

 

Aktualne plany studiów dla kolejnych roczników. Plan studiów wskazuje zakres przedmiotów w trzy letnim toku kształcenia na kierunku sztuka i media, daję również możliwość sprawdzenia przyszłych umiejętności, wiedzy i kompetencji.

 

 • I ROK 

  Zagadnienia sztuki współczesnej
  Analiza dzieła sztuki
  Proseminarium doktoranckie
  Fundraising-pozyskiwanie źródeł finansowania
  Dydaktyka szkoły wyższej
  Metodyka zajęć dydaktycznych
  Wykłady monograficzne – specjalizacyjne (z zakresu dyscypliny podstawowej i dodatkowej)
  Pracownia specjalistyczna (indywidualne konsultacje z opiekunem artystycznym, poza harmonogramem)

  Pozostałe zajęcia

  Praktyka dydaktyczna – współuczestnictwo

   

 • II ROK 

  Zagadnienia sztuki współczesnej
  Analiza dzieła sztuki
  Seminarium doktoranckie
  Wykłady monograficzne specjalizacyjne (z zakresu dyscypliny podstawowej i dodatkowej)
  Metodologia badań artystycznych
  Pracownia specjalistyczna (indywidualne konsultacje z opiekunem artystycznym, poza harmonogramem)
  Teoria nowych mediów

  Pozostałe zajęcia

  Praktyka dydaktyczna-prowadzenie

 • III ROK 

  Seminarium doktoranckie
  Wykłady monograficzne-specjalizacyjne (z zakresu dyscypliny podstawowej i dodatkowej)
  Pracownia specjalistyczna (indywidualne konsultacje z opiekunem artystycznym, poza harmonogramem)

  Zajęcia fakultatywne

  Estetyka
  Język obcy

  Pozostałe zajęcia

  Praktyka dydaktyczna-prowadzenie