ENG WIRTUALNA UCZELNIA
O kierunku

Malarstwo

 

Celem studiów jest nie tylko kształcenie studentów w dziedzinie malarstwa, lecz również rozwijanie ich umiejętności artystycznych wyrażających się w innych mediach.

Studenci uczestniczą w zajęciach z zakresu malarstwa, technologii malarstwa sztalugowego, intermediów, multimediów, rzeźby, rysunku, fotografii, konserwacji dzieł sztuki, wiedzy o działaniach i strukturach wizualnych i projektowania graficznego z liternictwem. Umiejętności warsztatowe przyszłych absolwentów uzupełniają zajęcia teoretyczne z historii i teorii sztuki, historii malarstwa, sztuki współczesnej, filozofii z elementami estetyki, a także konserwacji dzieł sztuki i anatomii plastycznej.

Od trzeciego roku mogą kształcić się, zależnie od ich zainteresowań, w pracowniach grafiki, fotografii, multimediów, intermediów, rzeźby, działań w przestrzeni społecznej i malarstwa architektonicznego. Zyskują także możliwość zapoznania się podczas wykładów między innymi z zagadnieniami dotyczącymi rynku dzieł sztuki, projektowania i organizacji wystaw oraz projektowania i przygotowania portfolio.

Częścią toku studiów są plenery artystyczne organizowane w kraju i zagranicą. Wykładowcy kierunku malarstwo duży nacisk kładą na realizację wraz ze studentami ważnych projektów prospołecznych i partycypacyjnych. Dlatego wychodzą ze swoimi realizacjami artystycznymi w przestrzeń miasta, starają się spotkać z jego mieszkańcami i próbują zwrócić ich uwagę na problemy społeczne i ekologiczne miasta XXI wieku. Równocześnie studenci mają możliwość pracować pod okiem kuratorów i animatorów sztuki ucząc się zarówno realizowania własnych zamysłów twórczych jak i profesjonalnego zarządzania projektem artystycznym.

Absolwent kierunku malarstwo jest wszechstronnie wykształconym artystą malarzem zdolnym do podjęcia samodzielnej pracy twórczej w zakresie malarstwa i dziedzin pokrewnych. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na pracę zawodową w obszarze nowych mediów i technik elektronicznych oraz intermedialnych środków przekazu.