ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Praktyki

Praktyki pozapedagogiczne 

 

  1. Praktyki dla studentów studiów pierwszego stopnia są obowiązkowe.
  2. Ich wymiar to minimum 30h.
  3. Miejsca odbywania praktyk muszą być związane z kierunkiem studiów. Oznacza to, że zakres obowiązków w ramach praktyk może obejmować między innymi projektowanie graficzne, fotografię, film animowany, ilustrację, projektowanie stron www itp.
  4. Studenci studiów dziennych muszą ukończyć praktyki do końca 5 semestru, studenci studiów niestacjonarnych – do końca 3 roku.

 

Dokumenty

 

Student pobiera 3 druki : druk POROZUMIENIA (x2) i ZAŚWIADCZENIA (załącznik nr 1). Wszystkie trzy druki wypełnia instytucja/firma która przyjmuje studenta na praktykę. Druki należy przekazać opiekunowi praktyk, dla kierunku grafika: mgr Annie Zabdyrskiej.

Jeden z wypełnionych druków porozumienia, po podpisaniu go przez Dyrektora Instytutu zostanie zwrócony danej osobie, następnie należy go przekazać z powrotem osobie, która reprezentowała instytucję w której odbyła się praktyka.  Wraz z przekazaniem opiekunowi praktyk kompletu wypełnionych dokumentów będzie można otrzymać wpis do indeksu i na karcie egzaminacyjnej o zaliczeniu praktyk zawodowych.

Opiekun praktyk dysponuje również drukiem SKIEROWANIA: druk ten jest dokumentem, który kieruje studentów na praktykę, lecz jeśli termin i zasady praktyki zostały ustalone przez studenta samodzielnie – praktycznie nie jest konieczny. Jeśli ktoś chciałby otrzymać druk skierowania proszony jest o kontakt mailowy z opiekunem praktyk (annazabdyrska@onet.pl), podając termin i miejsce praktyki (pełna nazwa i adres).