ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Pracownie do wyboru

Zasady wyboru pracowni

Studia licencjackie ( I stopnia) –  stacjonarne

 

I rok
Wybór „Grafiki warsztatowej” na II rok studiów (jedna z trzech pracowni do wyboru: Wklęsłodruk, Litografia, Linoryt).
Termin złożenia deklaracji: do końca II semestru studiów (do 20 czerwca).

II rok
Wybór „Pracowni artystycznej I” i „Pracowni artystycznej II” na III rok studiów. Do wyboru: Wklęsłodruk, Linoryt, Litografia, Fotografia, Grafika cyfrowa, Animacja, Ilustracja, Sitodruk.
Termin złożenia deklaracji: do końca IV semestru studiów (do 20 czerwca).

III rok
Wybór „Licencjackiej pracowni dyplomowej” na VI semestr studiów. Do wyboru: Rysunek, Projektowanie graficzne, jeden z kursów wybranych po II roku jako „Pracownia artystyczna I” lub „Pracownia artystyczna II”.
Termin złożenia deklaracji: do 20 grudnia.

 

Studia licencjackie ( I stopnia) –  niestacjonarne

 

I rok
Wybór „Grafiki warsztatowej” na II rok studiów (jedna z trzech pracowni do wyboru: Wklęsłodruk, Litografia, Linoryt).
Termin złożenia deklaracji: do końca I roku studiów (do 20 czerwca).

II rok
Wybór „Pracowni artystycznej I” i „Pracowni artystycznej II” na III rok studiów. Do wyboru: Wklęsłodruk, Linoryt, Litografia, Fotografia, Grafika cyfrowa, Animacja, Ilustracja, Sitodruk.
Termin złożenia deklaracji: do końca IV semestru studiów (do 20 czerwca).

III rok
Wybór „Licencjackiej pracowni dyplomowej” na VI semestr studiów. Do wyboru: Rysunek, Projektowanie graficzne, jeden z kursów wybranych po II roku jako „Pracownia artystyczna I” lub „Pracownia artystyczna II”.
Termin złożenia deklaracji: do 20 grudnia.

 

Termin i forma zgłaszania wyboru pracownia

Deklaracje wyborów muszą być złożone w formie określonej przez opiekuna roku na co najmniej 6 miesięcy przed w/w terminami.