ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Pracownie do wyboru

 Wybór pracowni

 

Od drugiego roku studiów studenci wybierają pracownie z następujących segmentów:

Semestr III, IV, V, VI –  rok II i III
Wybór dwóch kursów spośród 4 dostępnych:
• jednego przedmiotu z obszaru wideo/animacji;
jednego z obszaru grafiki internetowej/grafiki interaktywnej/UI

Obszar wideo/animacji:
• Instalacje multimedialne – eksperymentalne działania artystyczne w przestrzeni z wykorzystaniem środków audiowizualnych
wideo i animacja 2D – działania z wykorzystaniem warsztatu wideo i animacji poklatkowej

Obszar grafiki internetowej/grafiki interaktywnej/UI:
• Projektowanie www – grafika i projektowanie stron www
Aplikacje interaktywne – tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne

 

Semestr V – Rok III
Seminarium dyplomowe – praca z promotorem licencjackiej pracy teoretycznej. Studenci nie mają wpływu na wybór prowadzącego seminarium – podział roku pomiędzy prowadzących dokonywany jest na podstawie pierwotnego podziału na grupy.Termin deklaracji: do 20 czerwca w poprzednim roku akademickim

 

Semestr VI – Rok III
Licencjacka pracownia dyplomowa – praca z promotorem licencjackiej pracy artystycznej. Studenci dokonują wyboru prowadzącego-promotora pracy spośród wyznaczonych wykładowców. Limit miejsc w pracowni poszczególnych promotorów określany jest indywidualnie przez każdego wykładowcę.

 

 

Termin wyborów pracowni

 

Do każdej pracowni przyjmowana jest równa liczba studentów. Wybór pracowni przeprowadza opiekun roku drogą elektroniczną. Decyduje kolejność zgłoszeń.Termin deklaracji: do 20 czerwca w poprzednim roku akademickim. Możliwość zmiany pracowni wyłącznie po zakończeniu każdego semestru, z koniecznością zachowania zbliżonej ilości studentów w każdej z grup zajęciowych.