ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Pracownie do wyboru

Wybór pracowni

Od drugiego roku studiów studenci kierunku Digital Design uczestniczą w zajęciach w ramach jeden z dwóch pracowni, które wybierają z końcem poprzedniego semestru.

Rok II, semestr III i IV
Wybór jednego z dwóch kursów:
• Pracowni wyboru I: Fotografia;
• Pracowni wyboru II: Ilustracja i koncept art.

Rok III, semestr V i VI
Wybór jednego z dwóch kursów:
• Pracowni wyboru I: Motion graphic;
• Pracowni wyboru II: Pracownia wideo.

Nazwiska wykładowców poszczególnych przedmiotów będą znane z końcem maja. Wybór pracowni przeprowadza opiekun roku drogą elektroniczną.

Decyduje kolejność zgłoszeń; ilość studentów w obu pracowniach wyboru musi być zbliżona.

Termin deklaracji w formie elektronicznej mija 17 czerwca 2018 r. Elektroniczny wybór pracowni przeprowadza opiekun roku.

Pisemna deklaracja w formie wypełnionego i podpisanego formularza (do pobrania ze strony Wydziału) musi być złożona w dziekanacie do końca czerwca tego samego roku.

Niniejsza deklaracja jest obligująca; możliwość zmiany modułu wyłącznie po zakończeniu każdego semestru (nie ma możliwości zmiany w trakcie trwania semestru), w porozumieniu z wykładowcami.
 

 

Pliki do pobrania