ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Egzaminy wstępne

Egzaminy wstępne na rok akademicki 2017/2018

 

 

 

 • Art & Design

  Przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna
  zakres egzaminu

  Zestaw prac przedstawionych do oceny powinien zawierać wybrane prace prezentujące umiejętności i zainteresowania kandydata z zakresu sztuk projektowych i (lub) z szeroko rozumianego obszaru sztuk wizualnych.

  Prace rysunkowe, malarskie, fotograficzne, graficzne, projektowe 2D i 3D, prace rzeźbiarskie, prace intermedialne, animacje (około 25 prac). Możliwa jest także prezentacja dokumentacji fotograficznej prac wykonanych w innych mediach i technikach (port folio).

  Prace multimedialne kandydat prezentuje przy użyciu własnego sprzętu elektronicznego (tablet, laptop, itp.)

  Kandydaci posiadający dyplom ukończenia uczelni artystycznych zobligowani są również do dostarczenia dokumentacji prac wchodzących w skład dyplomu.

  Podczas przeglądu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca zainteresowania kandydata w dziedzinie sztuk projektowych i (lub) sztuk wizualnych.

 • Grafika

  Przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna
  zakres egzaminu

  Zestaw prac przedstawionych do oceny powinien zawierać wybrane prace prezentujące umiejętności i zainteresowania kandydata z zakresu sztuk projektowych i (lub) z szeroko rozumianego obszaru sztuk wizualnych.

  Prace rysunkowe, malarskie, fotograficzne, graficzne, projektowe 2D i 3D, prace rzeźbiarskie, prace intermedialne, animacje (około 25 prac). Możliwa jest także prezentacja dokumentacji fotograficznej prac wykonanych w innych mediach i technikach (port folio).

  Prace multimedialne kandydat prezentuje przy użyciu własnego sprzętu elektronicznego (tablet, laptop, itp.)

  Kandydaci posiadający dyplom ukończenia uczelni artystycznych zobligowani są również do dostarczenia dokumentacji prac wchodzących w skład dyplomu.

  Podczas przeglądu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca zainteresowania kandydata w dziedzinie sztuk projektowych i (lub) sztuk wizualnych.