ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Egzaminy wstępne
 • Animacja Kultury w Przestrzeni Społecznej


  Etap I: Przegląd prac oraz rozmowa kwalifikacyjna 

  Kandydat przedstawia Komisji Rekrutacyjnej zestaw prac artystycznych ok. 25 prac malarskich i rysunkowych oraz portfolio zawierające dokumentację prac plastycznych, projektowych, fotograficznych i innych będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów.
  Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy przedstawionych prac oraz poznania zainteresowań twórczych kandydata

 • Digital Design


  Etap I: Przegląd prac oraz rozmowa kwalifikacyjna 

  Kandydat przedstawia Komisji Rekrutacyjnej prezentację zestaw materiału wizualnego w formie wydruków maksymalnie 10 stron formatu A4 (dopuszczalne jest również uzupełnienie pokazu w formie multimedialnej o długości maksymalnie 5 minut na własnym sprzęcie). W skład prezentacji mogą wchodzić prace własne oraz przykłady obcych realizacji, prezentujących zainteresowanie wybranym kierunkiem studiów (np. zrzuty ekranowe ulubionych stron internetowych, fotografie, grafiki, prace wybranych artystów itd.).
  Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy przedstawionych prac oraz poznania zainteresowań twórczych kandydata


  Pozytywna ocena z I etapu egzaminu wstępnego kwalifikuje do II etapu.


  Etap II: Egzamin praktyczny 

  Zadanie egzaminacyjne w formie rysunkowo-testowej, którego celem jest sprawdzenie kreatywności i predyspozycji kandydata do wybranego kierunku studiów.

  Materiały, które kandydat powinien przynieść na egzamin:
  • kolorowe flamastry i cienkopisy,
  • ołówki,
  • klej,
  • nożyczki,
  • gumka do mazania,
  • czyste kartki A4

 • Grafika

  Etap I: Przegląd prac 
  Kandydat przedstawia Komisji Rekrutacyjnej zestaw prac artystycznych  ok. 25 prac malarskich, rysunkowych, fotograficznych, projektowych i innych będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów.


  Pozytywna ocena z I etapu egzaminu wstępnego kwalifikuje do II etapu.


  Etap II: Egzamin praktyczny 

  Zadanie egzaminacyjne w formie rysunkowej:
  • postać (technika do wyboru: ołówek, węgiel, format 100×70)
  Zadanie z wyobraźni:
  • kompozycja rysunkowo-malarska na zadany temat (technika do wyboru, format 30×42 cm),
  • kompozycja rysunkowa z elementami projektowania graficznego na zadany temat (technika do wyboru, format 30×42 cm)

 • Malarstwo


  Etap I: Przegląd prac 

  Kandydat przedstawia Komisji Rekrutacyjnej zestaw prac artystycznych ok. 25 prac malarskich i rysunkowych, fotograficznych, projektowych i innych będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów

 • Sztuka i Media

  Etap I: Przegląd prac oraz rozmowa kwalifikacyjna 
  Kandydat przedstawia Komisji Rekrutacyjnej prezentację prac z zakresu sztuk wizualnych: malarstwo, rysunek, fotografia, realizacje multimedialne, działania przestrzenne zaprezentowane również w formie dokumentacji fotograficznej. Teczka powinna zawierać minimum 25 prac w skład, których mogą wchodzić realizację z zakresu sztuk wizualnych, z co najmniej dwóch wyżej wymienionych dziedzin. Przykładowo szkicownik lub seria fotografii może być traktowana jako jedna praca.
  Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy przedstawionych prac oraz poznania zainteresowań twórczych kandydata

 • Wzornictwo

  Etap I: Przegląd prac 
  Kandydat przedstawia Komisji Rekrutacyjnej portfolio zawierające dokumentację prac plastycznych, projektowych, fotograficznych i innych będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów.


  Pozytywna ocena z I etapu egzaminu wstępnego kwalifikuje do II etapu.


  Etap II: Egzamin praktyczny 

  Zadanie egzaminacyjne w formie:
  • rysunku z natury –  (technika do wyboru: ołówek, węgiel), format 100×70 cm
  • zadania projektowego, którego celem jest sprawdzenie kreatywności, zdolności plastycznych, technicznych i manualnych kandydata  (technika rysunkowa).