ENG WIRTUALNA UCZELNIA
O studiach

Limit przyjęć na rok 2018/19 – 6 osób

 

Trzyletnie stacjonarne studia doktoranckie przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia ( lub jednolitych magisterskich) posiadających dorobek artystyczny lub artystyczno-naukowy, chcących kontynuować i rozwijać swoje wykształcenie.

Podstawowym celem studiów jest kształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów, praktyków i teoretyków w zakresie wybranego przez siebie obszaru sztuki

Uzyskany tytuł: doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

 

.