ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA19 października 2015
Góra – twórcza przestrzeń oddziaływania

Międzynarodowe warsztaty twórcze połączone z konferencją i wystawą grafiki . Projekt realizowany przez Katedrę Grafiki AJD w Częstochowie.

Termin i miejsce konferencji  (prelekcje i warsztaty): 24 października 2015 r., Szczawnica (w siedzibie Fundacji Andrzeja Mańkowskiego, Park Górny 7, 34-460 Szczawnica,  partnera w organizacji tego wydarzenia).

 -24. października:

 godz. 10:00 – 10:15 – rozpoczęcie konferencji, powitanie gości, prezentacja idei  

                                     konferencji

godz. 10:15 – 10:35 – prof. Jan Kudlicka – Uniwersytet w Rużomberku, Słowacja

godz. 10:40 – 11:00 – prof. Zbynek Janacek  – Uniwersytet w Ostrawie, Czechy

godz. 11:05 – 11:25 – prof. Jan Bujnowski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

godz. 11:30 – 11:50 – prof. Mariusz Pałka, ASP w Katowicach

godz. 11:55 – 12.15 – prof. Krzysztof Tomalski, ASP w Krakowie

godz. 12:20 – 12:40 – prof. Andrzej Markiewicz, Uniwersytet Technologiczno-

                                     Humanistyczny w Radomiu

godz. 12:45 – 13:00 – prof. Adam Pociecha,  ASP w Katowicach

godz. 13:00 – 13:15 – prof. Ryszard Pielesz, Uniwersytet Śląski

godz. 13.15 – 13:30 – doktorant Kornel Janczy, Uniwersytet Pedagogiczny w 

                                     Krakowie

 

godz. 13:30 – 14:00 – przerwa na lunch

godz. 14:05 – 14:20 – dr Teresa Anna Ślusarek, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego,  

                                    Kielce

godz. 14:25 – 14:40 – dr Katarzyna Ziołowicz, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego,

                                    Kielce

godz. 14:45 – 15:00 – prof. Grzegorz Banaszkiewicz, AJD w Częstochowie

godz. 15:05 – 15:20 – prof. Katarzyna Winczek, AJD w Częstochowie

godz. 15:25 – 15.40 – prof. Tomasz Chudzik, AJD w Częstochowie

godz. 15:45 – 16:00 – prof. Agnieszka Półrola, AJD w Częstochowie

godz. 16:05 – 16:20 – prof. Krystyna Szwajkowska, AJD w Częstochowie

godz. 16:25 – 16:40 – prof. Zdzisław Wiatr, AJD w Częstochowie

godz. 16.45 – 17:00 – dr Witold Zaręba, AJD w Częstochowie

 

Zakończenie i podsumowanie konferencji, dyskusja.

Zwiedzanie wystawy.

Idea projektu:

Góra jako miejsce kultu stanowi od wieków czynnik kulturotwórczy, scalający społeczności i pobudzający do kreacji twórczej. To szczególne miejsce głęboko wpisane w świadomość człowieka stanowi punkt odniesienia, umożliwia przejście w inny wymiar duchowy, transcendencję i kontakt z absolutem. Góra to łącznik wielu kultur i grup etnicznych mający swoją symbolikę oraz ikonografię. Góra poprzez silne oddziaływanie na wyobraźnię twórców łączy różne obszary badawcze z zakresu sztuk plastycznych, sztuki muzycznej i nauk humanistycznych. Miejsce kultu sytuowane i utożsamiane ze szczytem góry (np. Święty Krzyż, Jasna Góra, Sobótka, Grabarka, Góra Św. Anny, szczyty w Pieninach) nieodłącznie wiąże się z historią w szerokim – i wąskim, etnicznym kontekście. Rozwój obrazowania graficznego i fotografii ukazał specyfikę warsztatu graficznego, stanowiącego płaszczyznę porozumienia oraz umożliwił zapis tożsamości, bogactwa etnograficznego i współistnienia wielokulturowego, charakterystycznych dla obszarów górskich, przygranicznych, a także dawniej szczególnych miast, jak Warszawa, Łódź, Kraków i Częstochowa.

 

Głównym celem projektu jest stworzenie kolekcji grafik o wysokich walorach artystycznych oraz unikatowych pod względem warsztatowym obiektów multimedialnych, których źródła inspiracji wymieniono powyżej.

Dalsze cele to:

-integracja środowisk akademickich z Polski, Czech i Słowacji

-konfrontacja postaw twórczych poprzez realizację prac oraz cykl wykładów i prezentacji zaproszonych gości; bezpośrednie działania graficzne w oparciu o przenośne laboratorium graficzne;

-inspiracja sztuką etniczną; poszukiwanie elementów kultur dawnych i zanikających

Równolegle w trakcie trwania konferencji będzie miał miejsce pokaz druku grafik w różnych technikach – na przenośnym warsztacie graficznym – w wykonaniu asystentów i prelegentów-przedstawicieli Katedry Grafiki AJD, z możliwym udziałem zaproszonej publiczności.

Podczas trwania konferencji i warsztatów będzie otwarta dla publiczności wystawa poświęcona tematowi konferencji, na której zostaną zaprezentowane prace graficzne kadry Katedry Grafiki.

Dr hab. Tomasz Chudzik, prof. AJD w Częstochowie

Kierownik Katedry Grafiki

plakatgoraaa