ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA9 kwietnia 2019
„GDYBY KÓZKA NIE SKAKAŁA…/ERROR”

Wernisaż 10 kwi o 17:30

Fosfor Art Gallery / Bonarka Kamieńskiego 11, 30-644 Kraków
https://www.facebook.com/events/330669394303837/
„GDYBY KÓZKA NIE SKAKAŁA…/ERROR”
Tematem tegorocznego KRAKERSA jest „Skok”. Gdyby kózka nie skakała … to byłoby nudno, każdy eksperyment – naukowy, artystyczny, techniczny – wiąże się z ryzykiem błędu. Szalony skok w przyszłość zawsze wiąże się z nieprzewidywalnością. W drodze ku doskonałości cywilizacja wciąż boryka się z nowymi i starymi przeszkodami.
Błędy natury. Błędy ludzkie. Błędy maszyn. Szeroki komentarz artystyczny do zjawiska społecznego zaufania w nieomylność robotów, smartfonów, Internetu, procesorów. Dzieła z obszaru estetyki błędu, Glitch Art w warstwie wizualnej oraz muzycznej. Rozpoczęty przez awangardę europejską rewolucyjny proces zmian w rozumieniu pojęcia dzieła sztuki i wartości estetycznych jest nieustannie w toku. Potwierdzają to wytwory sztuki elektronicznej ( i w pewnym aspekcie także ona sama), które jako efekt swoistej rewolucji technologicznej nieustannie wymuszają wytyczanie nowych ram dla pojęcia „sztuka”. Oczywiście zjawisko to w dużej mierze wynika z postępującej cyfryzacji, która poprzez swoją naturę w znacząco wpływa na jakość, odbiór i morfologię powstających realizacji. Splot nowych technologii z analogowymi : „Sztuka dająca wyraz swojemu czasowi, doceniająca zarówno aktualne możliwości technologii, jak i ludzką wyobraźnię. Gatunkowo – sztuka instalacji, nawigacji, remiksacji. Percepcyjnie – sztuka udziału użytkownika w przekształcaniu artefaktu. Komunikacyjnie – sztuka dialogu i interakcji. Kompozycyjnie – sztuka posługująca się otwartą strukturą, miksem, segmentacją” A.Porczak

Artyści:
Ewelina Lesik
Olga Winiarczyk
Aurelia Agata Borowa
Kaśka Legutko
Grzegorz Demczuk
Sebastian Krok
Karol Męczarski
Michał Kęskiewicz

Muzyka : BWSounds Marcin Sipiora
Kuratorka: Kaśka Legutko