ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA10 maja 2013
KONFERENCJA

Konferencja

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

Wydział Sztuki
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

zapraszają na 

Konferencję Naukową

Artysta – nauczycielem sztuki i animatorem kultury.
Znani polscy twórcy nauczający w szkole średniej

Kraków, 15. listopada 2013

 

Kształcenie artystyczne na poziomie akademickim w ostatnich latach przechodzi nieustanne przeobrażenia. Zmieniają się nazwy kierunków i przedmiotów nauczania, a za tym postępują modyfikacje sylwetki absolwenta, zakres jego wiedzy i umiejętności. Na rynku pracy czekają na niego nowe wyzwania, zawody, o których nic nie wiedział zaczynając studia. Kim jest artysta stawiający dziś pierwsze kroki po otrzymaniu dyplomu uczelni artystycznych? Kim był w okresie PRL-u? Spotykamy najczęściej artystów, którzy łączą swoje powołanie z rolą animatora kultury, kuratora wystaw, krytyka sztuki, pracownika galerii czy muzeum, kolekcjonera. Chcielibyśmy przyjrzeć się dwóm pierwszym aspektom. W jakich okolicznościach i za jaką cenę artysta staje się nauczycielem sztuki czy animatorem kultury? Jakie zagadnienia należy uznać za podstawowe w jego procesie kształcenia, by dostarczyć mu narzędzi gwarantujących sprawność i powodzenie na obranej drodze?

Wymieniając obok te trzy profesje należy pamiętać, że często dochodzi do ich łączenia w pracy zawodowej, zatem zdobycie i pogłębianie wiedzy z różnych dziedzin powinno wzbogacać proces kształcenia z przedmiotów artystycznych. Jednocześnie każda osoba świadomie uprawiająca te zawody wyczuwa, że choć zna tę samą sztukę dawną, obraca się w kręgu tych samych współczesnych wydarzeń kulturalnych, posługuje się nierzadko tym samym medium, ma inny cel do realizacji. Artyści podają różne motywacje swojej twórczości, mówią
o próbie upiększenia świata, pokazania prawdy o nim, oddania jego istoty. W pracy nauczyciela sztuki nacisk położony zostaje na przekazywanie umiejętności i wiedzy, wychowywanie, upowszechnianie kultury wysokiej. Animator, choć mogą mu przyświecać wszystkie te wymienione motywacje, a umiejętności pedagogiczne mogą mu być bardzo przydatne, ma przede wszystkim wyzwalać ukryte w innych talenty, umiejętności, ujawniać
i dodawać smaku szarej codzienności. W związku z tym, że talenty te mogą być bardzo różne, musi nagiąć swoje zainteresowania i ciągle wzbogacać swój warsztat, jednocześnie rezygnując z oceniania – przywileju nauczycieli czy dążenia do ideału – domeny artysty. Są twórcy, jak Joseph Beuys, u których przejście granicy pomiędzy praktyką artysty a praktyką animatora czy nauczyciela wydaje się czymś nad wyraz naturalnym. Jednak na ogół artyści nie do końca świadomie, niejako „przy okazji” stają się animatorami, „z konieczności życiowej” – nauczycielami. Wychodząc na zewnątrz z pracowni i galerii do przestrzeni publicznej, do środowisk
w pierwszym kontakcie obcych, a nawet wrogich, muszą się w nich odnaleźć, na nowo przemyśleć jaką rolę będzie spełniała teraz, w nowych warunkach, ich własna działalność artystyczna. Wydawać się może,
że nauczycielowi z wieloletnim stażem, jeszcze trudniej niż artyście, któremu przyświeca chęć stwarzania
od podstaw i kultu finalnego dzieła, odsunąć na plan dalszy wyuczone nawyki poprawiania czy napominania.

Szkoła średnia o profilu artystycznym to tylko jedno z tych miejsc, gdzie można spotkać artystów. Liczymy, że uczestnicy konferencji przybliżą nam postawy wybranych artystów, którym udało się połączyć uprawianie pola sztuki z działalnością pedagogiczną oraz działalnością animacyjną w obrębie środowiska, w którym przyszło im pracować. Przypomnijmy, że do grona tego należą m. in. Bruno Schulz, Antoni Kenar, Tadeusz Brzozowski, Adam Hoffmann, Stanisław Rodziński.

Do czynnego udziału w konferencji Artysta – nauczycielem sztuki i animatorem kultury. Znani polscy twórcy nauczający w szkole średniej zapraszamy historyków sztuki, artystów, nauczycieli sztuki oraz animatorów kultury. Konferencję adresujemy do studentów uczelni artystycznych, absolwentów kierunków artystycznych, artystów plastyków.

Konferencji będą towarzyszyć: promocja książki Zofii Kruczkowskiej i Bernadety Stano Artysta – animatorem kultury – skryptu dla studentów kierunków artystycznych wydanej przez Wydawnictwo Naukowe UP oraz finisaż wystawy dyplomantów kierunków Edukacja Artystyczna i Grafika Wydział Sztuki UP.

Plonem konferencji będzie publikacja tekstów w kolejnym numerze Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte ed Education – Rocznika Wydziału Sztuki.

 

Konferencją tą chcemy wpisać się w zainaugurowany w marcu „Rok Komisji Edukacji Narodowej” na Uniwersytecie Pedagogicznym, gdyż żywimy przeświadczenie, że nasza oferta edukacyjna w ramach takich kierunków jak: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Malarstwo, Grafika i Wzornictwo oraz studiów podyplomowych z Arteterapii na Wydziale Sztuki, budowana w murach Uczelni o bogatych tradycjach pedagogicznych posiada szczególny koloryt i niezaprzeczalną wartość w kontekście najważniejszych narodowych dokonań w dziedzinie edukacji.

 

 

Proponowane tematy wystąpień wraz z krótkim streszczeniem i kartą zgłoszenia oraz krótką notę o autorze prosimy wysyłać do 30 maja 2013 na adres:

bernadeta.stano@op.pl

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. ………………………………

 

 

 

karta zgłoszeniowa >

 

 

 

 

Organizacja:

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

ul. Mazowiecka 43 Kraków, tel.: 12-6626672

dr Bernadeta Stano

dr Agnieszka Kamrowska

mgr Agnieszka Daca